Sản phẩm gia dụng  
   Can đựng hóa chất
   Sản phẩm gia công




Hũ tròn
Mã SP: A100
Dung tích: 1L
180 x 55 x 90 mm
Hũ tròn
Mã SP: A101
Dung tích: 1,5L
215 x 35 x 85mm
Hũ tròn
Mã SP: A102
Dung tích: 1L
215 x 35 x 85mm
Can dẹp
Mã SP: A103
Dung tích: 1L
165 x 60 x 170 mm
Can dẹp
Mã SP: A104
Dung tích: 2L
150 x 80 x 250 mm
Can dẹp
Mã SP: A105
Dung tích: 2L
170 x 90 x 215 mm
Can dẹp
Mã SP: A106
Dung tích: 5L
220 x 110 x 285 mm
Can dẹp
Mã SP: A107
Dung tích: 5L
220 x 120x 305 mm

Page: 1 2 3
Giới thiệu   |     Sản phẩm    |   Liên hệ

Bản quyền CTY TNHH SX TM DV NHỰA THÀNH PHONG 2007